De Tynkerk

De stad Praag is door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Daardoor zijn er veel gebouwen nog altijd te bezichtigen. Een goed voorbeeld daarvan is de Tynkerk. Die staat al in deze stad sinds de veertiende eeuw. De kerk is te vinden in de oude stad. Daar is op het Oudestadsplein meer te bezichtigen, maar trekt de kerk toch vooral de aandacht. Het is daarom dus ook interessant om te bekijken wat dit bouwwerk allemaal bijzonder maakt en wat een goede reden is om dit toch vooral in je reisplan op te nemen. Het gaat dan om de volgende zaken.

Lange geschiedenis van kerken

De plek van de Tynkerk is op zichzelf al een bijzondere. Dat komt omdat deze kerk niet de eerste die er staat. Al in de elfde eeuw werd hier een kerk gesticht. Daarna werd in 1256 een nieuw kerkgebouw erop geplaatst. In de veertiende eeuw werd vervolgens de huidige kerk geplaatst. Al duurde de bouw wel flink lang. Het dak was halverwege de vijftiende eeuw klaar, rond 1450. Die kerk staat er sindsdien nog altijd. Wel zijn toen bijvoorbeeld nog de torens erbij gebouwd. Dit heeft nog wel enige tijd in beslag genomen om af te ronden.

Veranderingen door de eeuwen heen

De Tynkerk is wel door de eeuwen heen nog een aantal keren aangepast. Zo werd er eerst een beeld van George van Podiebrad geplaatst. Dit was destijds de heerser over dit gebied. Later werd dit beeld weer verwijderd en werd er een beeld van de madonna voor in de plek gezet. Dit was inmiddels al in 1626. Niet lang daarna, in 1679, werd de kerk getroffen door een brand. De schade die toen werd geleden is door de eeuwen heen hersteld. Daardoor is de kerk gewoon weer te zien zoals deze ooit in eerste instantie werd gebouwd.

De torens van de kerk

De torens van de Tynkerk in Praag trekken altijd de aandacht. Deze torens zijn later aan de kerk toegevoegd, of in ieder geval als laatste gebouwd. Ze zijn tachtig meter hoog en steken daardoor een flink eind boven de oude stad uit. Doordat de bouw van de kerk ook enige tijd in beslag neemt, is door de kenner te zien dat de bouwstijlen van de verschillende delen enigszins van elkaar afwijken. Vooral wanneer gekeken wordt naar het verschil tussen de torens en de kerk zelf is dit goed te zien. Dit is ook aantrekkelijk om te zien.

De binnenzijde van de kerk

Natuurlijk trekt vooral de buitenzijde door de architectuur veel kijkers. Toch is ook de binnenzijde van de Tynkerk de moeite waard. Bijvoorbeeld waar het gaat om het orgel dat er te vinden is. Dit is een typische zeventiende-eeuwse orgel zoals die destijds in Europa te vinden waren. Er zijn er in Europa nauwelijks nog te vinden die in deze staat zijn. Dat maakt het dus ook aantrekkelijk om eens binnen te kijken. Kijk echter vooral ook naar het verdere ontwerp van de Tynkerk aan de binnenzijde. Dit betreft dan bijvoorbeeld de bijzondere schilderwerken.