Franz Kafka Museum

Het Frans Kafka Museum is sinds 2005 te bezoeken. Destijds opende het zijn deuren in het Herget gebouw. Dat deze plaats gekozen werd is niet vreemd. Kafka was zelf geboren en getogen in Praag. In het museum is een tentoonstelling in twee delen te zien. Die twee delen geven een goed beeld van wie de schrijver was en hoe zijn leven eruitzag. Het is dan ook interessant om beide kanten te bekijken. Dit geeft een inkijk in hoe de schrijver tot zijn werken kwam. Daarbij raken werkelijkheid en fictie met elkaar verweven tot een groot geheel.

In de daadwerkelijke wereld

Het eerste deel van het museum staat in het teken van de daadwerkelijke wereld waarin Franz Kafka zich bewoog. Hier is bijvoorbeeld duidelijk te zien hoe de stad er in die periode uitzag. Het museum is op een manier ingericht die doet denken aan de werken van de schrijver zelf. Het voelt soms, of eigenlijk vaak, wat beklemmend om in dit deel rond te lopen. Dit is dan ook precies het doel dat voor ogen was bij het inrichten van de tentoonstelling. Daar komt bij dat veel originele zaken goed bewaard zijn gebleven en hier te zien zijn.

De wereld van Kafka

Het tweede deel van het Franz Kafka Museum staat meer in het teken van de wereld die de schrijver zelf gecreëerd had. De schrijver was vaak niet heel specifiek over waar en wanneer zijn werken zich afspeelde. Daardoor is niet alles gelijk aan de manier waarop het in werkelijkheid was. Soms gaf het de schrijver ook de ruimte om straten, gebouwen en andere zaken als uitgangspunt te nemen en te vormen naar zijn eigen werkelijkheid. Dat is dan ook goed te ervaren in dit deel van de tentoonstelling in het museum. Zo zijn beide kanten van de schrijver zichtbaar.

Wat is er te zien?

Het is natuurlijk wel ook belangrijk om een concreet beeld te krijgen van wat er te zien is in het museum. Het gaat dan bijvoorbeeld om originele werken van Franz Kafka zelf. Bijna alle eerste edities van zijn werken zijn hier te vinden. Ook zijn er veel dingen uit de privécollectie van de schrijver bewaard gebleven. Denk bijvoorbeeld aan dagboeken, brieven en foto’s. Dit neemt de bezoeker echt mee terug naar de schrijver en de tijd waarin hij leefde. Alles is duidelijk en mooi ingericht waardoor het een mooi geheel wordt in het museum.

Meer moderne werken

Naast de spullen die uit de tijd van de schrijver zelf kwamen, zijn er in het Franz Kafka museum ook moderne werken te zien. Zo zijn er verschillende kunstinstallaties te zien in 3D. Daarnaast zijn er audiovisuele werken. Ook is er een soundtrack te horen die specifiek is gemaakt voor het museum om de beleving nog verder te verhogen. Al deze dingen kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien. Het is goed om dit dus ook als één geheel te beleven. Op die manier zal het museum dan ook echt bijdragen aan meer kennis over de stad en de schrijver.